ΦΑΜΠΡΙΚΑ
 

Ζυγιστικά εργαλεία. Χρησίμευαν για την ανταλλαγή προϊόντων. Ο μύλος στέγαζε και μέρος της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του χωριού.