ΦΑΜΠΡΙΚΑ
 

«Ντορμπάδι». Σάκος για τη συμπίεση της ελαιοζύμης