ΦΑΜΠΡΙΚΑ
 

Κεφαλή αδραχτιού. Μηχανισμός του ατέρμονα