Ο Μύλος του Πρινάρη. Κέντρο Εκαπάιδευσης και Ενημέρωσης για τον Πολιτισμό της Ελιάς, του Λαδιού, και των Μύλων

Ο Μύλος του Πρινάρη στεγάζεται στην παλιά φάμπρικα της οικογένειας Πρινάρη. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και λειτούργησε ως το 1958.


Πρόθεση του Μιχάλη Πρινάρη και της γυναίκας του Αγγελικής είναι να προσφέρουν στον τόπο τους ένα μνημείο της Νεώτερης Πολιτισμικής μας Κληρονομιάς. Σήμερα στη φάμπρικα στεγάζεται το Κέντρο Ενημέρωσης για τον Πολιτισμό της Ελιάς, του Λαδιού και των Μύλων.


Η φάμπρικά έχει αποκατασταθεί πλήρως και θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμα και σήμερα. Στον χώρο γίνεται παραστατική ενημέρωση για την προβιομηχανική διαδικασία εξαγωγής ελαιολάδου, με τη ζωοκίνητη σύνθλιψη της ελιάς και τη χειροκίνητη συμπίεση της ελαιοζύμης.


Σε αυτό τον χώρο που μας μεταφέρει στο παρελθόν, μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, εκθέματα και εργαλεία ολοκληρώνεται η αφήγηση για την παραγωγή του ελαιόλαδου και την καθημερινότητα της κρητικής αγροτικής ζωής.

Γωνιά αγροκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων

Εργαλεία σκαφτιά και περβολάρη, κλαδευτή και ξυλοκόπου, ζευγά, θεριστή και αλωνάρη. Φιλοξενούνται αντικείμενα εξάρτησης μεταφορικών ζώων και κουδούνια αιγοπροβάτων. Η παρεμβολή φωτογραφικού υλικού διευκολύνει τον επισκέπτη να αντιληφθεί την χρήση των εκθεμάτων.