Πολιτιστική Εταιρία Χρωμοναστηρίου «Ο Μύλος του Πρινάρη»

 

Έδρα της Πολιτιστικής Εταιρίας Χρωμοναστηρίου «Ο Μύλος του Πρινάρη»: Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου, 74100

Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Χ. «Ο Μύλος του Πρινάρη»
Μιχαήλ Επαμεινώνδα Πριναράκης, Πρόεδρος
Νικόλαος Αντωνίου Παπαδάκης, Αντιπρόεδρος
Κρυσταλλία Σφίγγα - Δρυγιαννάκη, Γραμματέας
Στυλιανός Γρηγορίου Τσόγκας, Έφορος


Μέλη
Μιχαήλ Ευαγγέλου Παπαδάκης
Μανούσος Νικολάου Μαραγκάκης
Ευθύμιος Εμμανουήλ Πριναράκης


Μέλη Ex Officio
Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοδιοικήσεως του Δημοτικού Διαμερίσματος Χρωμοναστηρίου
Ο/Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρωμοναστηρίου
Ο/Η Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Χρωμοναστηριανών «Παναγία Κερά»


Μέλη Αναπληρωματικά
Επαμεινώνδας Εμμ. Πριναράκης και Δημήτριος Αναστ. Διβανής