Χώρος υλοποίησης εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων


Εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε σχολειά κι πανεπιστήμια υλοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους.


Τηλέφωνο κράτησης θέσεων: 2109944757 / 6977416305


Στο Μύλο του Πρινάρη λειτουργεί σύστημα αυτόματης ξενάγησης στην ελληνική, αγγλική,  γαλλική, γερμανική και ρωσική γλώσσα.

 

Στο χώρο της φάμπρικας υλοποιούνται σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα